Handbok för inkluderande innovation

Förmågan till innovation hämmas av ofta av fördomar och traditionella [...]