Innovationsupphandling

För att öka antalet implementerade medicintekniska innovationer, som kan möta den ofta komplexa behovsbilden inom vård och omsorg, behövs förbättrade upphandlingsprocesser, beställarkompetens och upphandlingsstöd för företag. En framgångsrik innovationsupphandling kräver en genomgripande förståelse hos beställaren för verksamhetens behov, både dagens och framtidens.

Detta material innehåller guider med bland annat metoder och kunskap om innovationsupphandling för beställare på strategisk, taktisk och operativ nivå. Materialet innefattar även en leverantörsguide med stöd i hur man kan utveckla medicintekniska lösningar tillsammans med en beställare samt i att navigera genom upphandlingsprocessen för att möjliggöra upphandling av innovation.

Verktygen syftar till att:

  • Höja kunskapen kring innovationsupphandling och när detta är den mest lämpliga innovationsstrategin.
  • Etablera en modell för strategisk, proaktiv och systematisk behovsanalys, omvärldsanalys och trendspaning kopplat till upphandlingsprocessen, samt till långsiktiga strategiska mål inom den offentliga hälso-och sjukvårdens verksamheter.
  • Ge systematiskt stöd för att undanröja hinder för innovationsupphandling.
  • Bistå i tillämpningen av samarbetsmodeller för användarmedverkan och leverantörsdialog.

Ladda ned en presenation av verktyget (PDF)