Verktyg

Verktyg för medicinteknisk produktutveckling

Medtech Innovation Guide, MIG, är ett webbaserat verktyg för medicinteknisk produktutveckling. Verktyget hjälper dig som forskare, företagare, entreprenör eller affärscoach att bättre hantera såväl regulatoriska som affärsmässiga utmaningar. Här får du som arbetar med medicinteknisk innovation ett stöd som underlättar resan från idé till färdig produkt.

Guider vid innovationsupphandling

En innovationsupphandling kräver en genomgripande förståelse av verksamhetens behov – både dagens och framtidens. Här samlas guider, metoder och verktyg för beställare på strategisk, taktisk och operativ nivå. Dessutom finns ett stöd för leverantörer som behöver navigera genom upphandlingsprocessen för att utveckla nya lösningar tillsammans med beställare och användare.

Navigera enklare bland lagar och regleringar

Under utvecklingen av medicintekniska produkter finns en rad lagar, regler och standarder som du behöver följa. För att lyckas måste du utvärdera den tänkta produkten eller projektet under resans gång. Här finns verktyg och metoder för underlätta regelefterlevnad i projektets olika faser för såväl myndighet som näringsliv och hälso- och sjukvården.

Användarmedverkan i praktiken

Användarnas erfarenheter, behov och idéer kan ge bättre medicintekniska produkter med ökad tillgänglighet och användbarhet. Men hur lyckas man med användarmedverkan i praktiken? Här hittar du en guide till hur du bäst involverar användarna för att underlätta för samarbete och samskapande.

Så skapar du tillräcklig evidens

Det är en komplex och kostsam process att skapa nödvändig och relevant evidens av medicintekniska lösningar. Ofta är det otydligt vilken typ eller nivå av evidens som krävs och fokus ligger sällan på patienter eller användare. Här finns ett verktyg som bland annat kartlägger vägen från idé till patient och användare samt guidar genom stegen till en CE-märkning. Dessutom ryms inspiration och vägledning när du planerar en klinisk prövning eller hälsoekonomisk studie.

Handbok för inkluderande innovation

Förmågan till innovation hämmas av ofta av fördomar och traditionella förutfattade meningar. Med en mer inkluderande innovation är steget kortare till mer träffsäkra, relevanta och kraftfulla medicintekniska innovationer. Här hittar du en handbok som kan visa dig nya målgrupper, bidra till mer attraktiva arbetsmiljöer och en effektivare och mer jämlik vård och omsorg.

AI i vård och omsorg – en introduktionsutbildning

Användningen av AI öppnar nya möjligheter för vård och omsorg. Här finns en webbaserad utbildning för dig som är nyfiken och vill lära lite mer om AI. Inga förkunskaper krävs. Utbildningen är digital så du kan gå igenom den när och var du vill bara du har internet och en telefon, surfplatta eller dator.

Ta steget till en internationell marknad

Att ta steget till den internationella marknaden är avgörande för många svenska medtech-bolag. Här hittar du en praktisk guide med checklistor och tips för de första stegen på resan. Spelplanen rymmer allt från råd kring immateriella skydd till regulatoriska processer och ersättningssystem.

Rekrytera en toppforskare med nytt AI-verktyg

Nu finns möjligheten att anställa en internationell forskare med generöst rekryteringsstöd från Vinnova. För att matcha forskare med företag finns en nytt AI-baserat matchningsverktyg. Matchningverktyget är öppet för både företag och intresserade forskare året ut.